Privacy policy OrangeJobs

Agencja Pracy Orangejobs przykłada dużą wagę do ochrony Twoich danych osobowych. W niniejszej Polityce prywatności chcemy wskazać jasne i skuteczne informacje o tym, w jaki sposób przechowujemy Twoje dane osobowe. Robimy wszystko, aby chronić Twoją prywatność. Agencja Pracy Orangejobs zawsze przestrzega stosownych przepisów i regulacji, w tym ogólnego nadzoru ochrony danych.

Oznacza to że:

 • Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z celem w jakim je podajesz
 • Prosimy tylko o dane osobowe, które są niezbędnym minimum wymaganym do celów, dla których są przetwarzane
 • Prosimy o wyraźną zgodę podczas przetwarzania Twoich danych osobowych
 • Podjmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych
 • Nie przekazujemy danych osobowych stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do celów, w których je dostarczyłeś
 • Mamy na celu abyś był świadomy swoich praw dotyczących danych osobowych, szanujemy je i proaktywnie informujemy o nich tutaj

Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi po przeczytaniu naszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami za pośrednictwem:

OrangeJobs B.V.
Hollandse Kade 7
1391 JD Abcoude

T 0294 – 28 70 27

KVK: 30230454

info@orangejobs.nl

Dlaczego pytamy o Twoje dane osobowe i przetwarzamy je:

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Orangejobs w następujących celach:

 • Aby skontaktować się za pośrednictwem strony internetowej
 • Aby przedstawić Cie jako pracownika u poszczególnych klientów
 • Aby wysyłać Ci informacje o nowościach w branży
 • Aby wysyłać Ci informacje o ofertach pracy
 • Aby zabezpieczać naszą stronę
 • Aby zbierać opinie

W związku z powyższymi celami możemy pytać o następujące dane osobowe:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Ulica, numer domu
 • Kod pocztowy
 • Miejsce zamieszkania
 • Funkcja
 • Miejsce pracy
 • Numer telefonu
 • E-mailadres
 • Płeć
 • Curriculum Vitae
 • IP adres

Przekazywanie danych osobom trzecim:

Dane które nam podajesz, przekazujemy osobom trzecim tylko w wypadku koniecznym do wypełnienia powyższych celów. Np. przekazujemy je osobom trzecim, aby:

 • wypełnić wakat u naszego klienta
 • dbać o środowisko internetowe/sieciowe
 • dbać o naszą (finansową) administrację
 • dbać o mailing za pośrednictwem Mailchimp
 • utrzymać i zarzadzać naszą stroną internetową

Nigdy nie przekazujemy danych osobowych innym stronom, z którymi nie zawarliśmy umowy dotyczącej przetwarzania danych. Oczywiście dokonujemy niezbędnych ustaleń z tymi stronami (procesorami) w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Ponadto nie dostarczamy informacji, które przekazujesz innym stronom, chyba że jest to prawnie wymagane i dozwolone. Przykładem może być fakt, że policja żąda od nas (osobistych) danych w kontekście dochodzenia.W takim przypadku musimy współpracować i dlatego jesteśmy zobowiązani do przekazania tych informacji. Możemy również udostępniać dane osobowe stronom trzecim, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę. Nie przekazujemy danych osobowych stronom spoza UE.

Małoletni:

Przetwarzamy niektóre dane małoletnich (osoby poniżej 16 roku życia) tylko jeżeli mamy na to pisemną zgodę rodzica, lub prawnego opiekuna.

Okres przechowywania danych:

Orangejobs przechowuje dane osobowe, nie dłużej niż to konieczne w celu w jakim zostały przekazane i są wymagane według prawa.

Okres przechowywania poszczególnych danych osobowych:

Listy motywacyjne, CV, referencje & zaświadczenie o niekaralności: maksymalnie 1 rok od daty zakończenia procedury aplikacji

Korespondencja na temat promocji, zmiany stanowiska lub zwolnienia: maksymalnie 2 lata od daty zakończenia współpracy

Raporty z terminowych rozmów o funkcjonowaniu i rozwoju pracownika: maksymalnie 2 lata od daty zakończenia współpracy

Kopie świadectw pracy: maksymalnie 2 lata od daty zakończenia współpracy

Raport Gatekeeper Act i korespondencja z UWV o chorobie: maksymalnie 2 lata od daty zakończenia współpracy

Deklaracje podatku od wynagrodzenia: maksymalnie 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym zakończyła się współpraca

Kopie dokumentów tożsamości: maksymalnie 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym zakończyła się współpraca

Umowy o pracę: maksymalnie 2 lata od daty zakończenia współpracy

W przypadku konfiskat wynagrodzeń: maksymalnie do momentu anulowania rachunku płac

Administracja absencji: maksymalnie 2 lata od daty zakończenia współpracy

Administracja absencji w związku z własnym ryzykiem od ubezpieczenia: maksymalnie 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym miało miejsce ostatnie działanie w aktach

Administracja absencji w związku z własnym ryzykiem od programu wznowienia po cześciowej niezdolności do pracy: maksymalnie 10 lat od czasu trwania programu

Okres przechowywania danych dotyczących wynagrodzeń:

Dane adresowe (imie, nazwisko, adres zamieszkania): maksymalnie 7 lat od daty zakończenia współpracy

BSN (sofinumer): maksymalnie 7 lat od daty zakończenia współpracy

Dodatki do umowy dotyczące pracy i wynagrodzenia: maksymalnie 7 lat od daty zakończenia współpracy

Data rozpoczęcia pracy: maksymalnie 7 lat od daty zakończenia współpracy

Dni wolne, chorobowe: maksymalnie 7 lat od daty zakończenia współpracy

Zobowiązania emerytalne: maksymalnie 7 lat od daty zakończenia współpracy

Okres przechowywania dokumentów podatkowych:

Księga główna, administracja dłużników i wierzycieli oraz administracja płac: minimalnie 7 lat 

Faktury w związku z podatkiem od sprzedaży: minimalnie 7 lat

Okres przechowywania pozostałych dokumentów:

Roczne rozliczenie i raport z audytów: minimalnie 7 lat

Rachunek zysków i strat: minimalnie 7 lat

Ochrona danych osobowych:

Aby chronić twoje dane osobowe przed bezprawnym przetwarzaniem, podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, np.;

wszyscy pracownicy Agencji Pracy OrangeJobs którzy mają wgląd do Twoich danych osobowych są zobowiązani do zachowania tajemnicy,

używamy nazw użytkowników i regularnie zmienianych haseł we wszystkich naszych systemach

tworzymy kopie zapasowe danych osobowych, aby  w razie  fizycznych lub technicznych incydentów, móc je odzyskać

regularnie testujemy i oceniamy środki zabezpieczające i zaostrzamy je w razie potrzeby

nasi pracownicy zostali poinformowani o znaczeniu ochrony danych osobowych

Prawa odnośnie Twoich danych osobowych

Masz prawo do wglądu, poprawienia lub usunięcia danych osobowych, które otrzymaliśmy od Ciebie. Możesz również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych (lub ich części) przez nas lub przez osoby trzecie. Masz również prawo do tego, aby dane przekazane przez Ciebie zostały przesłane do Ciebie lub przez Ciebie bezpośrednio do innej strony. Możemy poprosić Cię o identyfikację, zanim będziemy mogli zastosować się do wyżej wymienionych żądań.

Zażalenia

Jeśli masz skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o bezpośredni kontakt. Jeśli niespodziewanie nie otrzymasz odpowiedzi na swoją skargę, zawsze masz prawo złożyć skargę do Holenderskiego Urzędu Ochrony Danych. Jest to organ nadzorczy w dziedzinie ochrony prywatności.

Szukasz pracy jako osoba prowadząca działalność na własny rachunek lub zatrudniona u pracodawcy w Holandii?

Zobacz nasze najnowsze oferty pracy w branży techncznej, produkcji i logistyce.